Wieco Liebrand

Geldigheid van concurrentiebeding bij voortzetting tijdelijke arbeidsovereenkomst

Op grond van artikel 7:653 BW, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2015, is een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen geldig indien uit de motivering daarvan blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Maar wat geldt nu als een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 is gesloten en deze na die datum voor bepaalde tijd wordt verlengd? Lees meer

Wieco Liebrand

Recht op bijzonder verlof?

Als het goed is staat in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of bij bevalling. Veel staat geregeld in de Wet Arbeid en Zorg, maar niet alles. Lees meer