Wieco Liebrand

Recht op bijzonder verlof?

Als het goed is staat in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of bij bevalling. Veel staat geregeld in de Wet Arbeid en Zorg, maar niet alles.

U heeft bijvoorbeeld geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Als zo’n gesprek plaats vindt tijdens uren waarop u normaal gesproken zou werken, dan moet u daar vakantie- of snipperuren voor opnemen, tenzij dit in de cao of het bedrijfsreglement anders is vastgelegd.

Wat vaak tot vragen leidt is het bezoek aan de huisarts. In de wet is niets geregeld over verlof voor doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat de werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of de tandarts gaan. Als dat doktersbezoek niet buiten werktijd mogelijk is, dan zullen de meeste werkgevers niet verlangen dat daarvoor verlofuren opgenomen moeten worden. Dat is een kwestie van goed werkgeverschap.

Indien er sprake is van een medische noodzaak, dan moet de werknemer natuurlijk altijd de gelegenheid krijgen om naar de dokter te kunnen gaan. In zo’n geval is er sprake van ziekteverzuim, waardoor de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon.

Als er geen dwingende regels in de cao staan, dan staat het u als werkgever vrij om zelf afspraken te maken over kort verzuim. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende mogelijkheden:

  • U staat doktersbezoek tijdens werktijd altijd toe ongeacht de frequentie.
  • De werknemer moet doktersbezoek zo veel mogelijk aan het begin of het einde van zijn werkdag plannen.
  • De werknemer moet kunnen aantonen dat hij een dokter heeft bezocht.
  • Per doktersbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee uren) doorbetaald.
  • Als werkgever neemt u een maximum aantal keren doktersbezoek voor uw rekening (bijvoorbeeld 4 keer per jaar, als het meer is dan kost dit de werknemer snipperuren).
  • Gemiste uren door doktersbezoek worden ingehaald.
  • Doktersbezoek moet altijd in de eigen tijd van de werknemer plaats vinden.

Hoe u het ook gaat regelen, leg het vast en zorg ervoor dat er in ieder geval over dit aspect duidelijkheid bestaat en beide partijen weten wat zij op dit punt van elkaar mogen verwachten.